פשוט יותר הוא גם טוב יותר

בפוסט קודם הצגתי ממצאים אמפיריים שמצביעים על יתרונות לגודל באספקת שירותי רווחה. המשמעות של יתרונות לגודל היא שארגונים גדולים הם באופן מובנה יעילים יותר מארגונים קטנים. כאשר מתקיימים יתרונות לגודל יש הצדקה לממשלה ולתורמים להעדיף ארגונים גדולים על קטנים, כשמדובר באספקת שירותי רווחה. אולם מסתבר שהמציאות מורכבת יותר, ולא תמיד ארגון גדול יותר הוא דווקאהמשך לקרוא "פשוט יותר הוא גם טוב יותר"

עוולות התמחיר

בספרם “ניהול ממוקד – לעשות יותר עם מה שיש" מקדישים פרופסור בעז רונן ושמעון פס פרק לתמחיר תחת הכותרת "עוולות התמחיר הקלסי". הקורא בוודאי יתמה מהו אותו "עוול" שבגינו זכה התמחיר לכותרת כזאת. תמחיר הוא המונח העברי למושג Cost Accounting שמשמעו ייחוסן של עלויות לפעילויות השונות של הארגון ולתפוקות שלו. כהערת אגב אציין שהמקבילה העבריתהמשך לקרוא "עוולות התמחיר"

ליצור אתר אינטרנט אישי בעזרת WordPress.com
להתחיל